Μηνιαία Σπιράλ Πυραμίδα

017Σ1 - 0140 - 0141 - 0142


 weekly 011 s0141 ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΠΙΡΑΛ

Με δικά σας Λογότυπα ή Φωτογραφικά θέματα,
Φύλλα 13, Χαρτί Λευκό 200γρ. 13,5Χ18,5 εκ.
Βάση Χαρτονάκι 350 γρ. 14Χ18,5 εκ.
Από 1.000 τεμ.+

0142 ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΠΙΡΑΛ
Με δικά σας Λογότυπα ή Φωτογραφικά θέματα.
Φύλλα 18, Χαρτί Λευκό 170γρ. 7,4Χ21 εκ.
Βάση Χαρτονάκι 350 γρ. 11Χ23 εκ., Εκτύπωση Βάσης 1-χρ. εως 4-χρ.
Από 1.000 τεμ.+

 

 017Σ1
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΠΙΡΑΛ

Φύλλα 15, Χαρτί Λευκό 200γρ. 13Χ14 εκ.
Βάση Χαρτονάκι 350 γρ. 13Χ17 εκ.
Εκτύπωση Βάσης 1 - χρωμία εως 4-χρωμία
Από 1.000 τεμ.+


0140 ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΛΛΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΠΙΡΑΛ

Με δικά σας Λογότυπα ή Φωτογραφικά θέματα,
Φύλλα 16, Χαρτί Λευκό 200γρ. 12Χ17 εκ.
Βάση Χαρτονάκι 350 γρ. 12Χ17 εκ
Από 1.000 τεμ.+


© 2004 - 2021 All Rights Reserved. | Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35